Salts Confidence Convex Supersoft Tömbar Stor kommer inte att ingå i läkemedelsförmånen

Vi bedömer att Salts Confidence Convex Supersoft Tömbar Stor, endels, tömbar påse med konvexitet avsedd för stomiopererade patienter, inte är kostnadseffektiv till ansökt pris och kan därför inte subventioneras.

Publicerad 20 juni 2013