Salts Harmony Duo Standardplatta kommer inte att ingå i läkemedelsförmånen

Vi bedömer att Salts Harmony Duo Standardplatta, förklippt hudskyddsplatta avsedd för stomiopererade patienter, inte är kostnadseffektiv till ansökt pris och kan därför inte subventioneras.

Publicerad 20 juni 2013