TLV logotyp
TLV logotyp

BD AutoShield Duo, säkerhetspennkanyl, ingår inte i läkemedelsförmånen

Vi bedömer att BD AutoShield Duo, en säkerhetspennkanyl med automatiskt skydd i båda kanyländarna, inte är kostnadseffektiv till ansökt pris och kan därför inte subventioneras och ingå i läkemedelsförmånen.

Beslutet fattades den 22 november 2013.

Publicerad 17 december 2013