Crono infusionspumpar ingår inte i läkemedelsförmånen

Vi bedömer att Crono infusionspumpar inte omfattas av begreppet förbrukningsartikel i förmånslagens mening och kan därför inte subventioneras och ingå i läkemedelsförmånen.

Crono infusionspumpar används för kontinuerlig tillförsel av läkemedel.

Beslutet fattades den 24 juni 2014.

Publicerad 25 juni 2014