Timesulin ingår inte i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att Timesulin inte omfattas av begreppet förbrukningsartikel i förmånslagens mening och kan därför inte subventioners och kan inte ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet fattades den 29 januari 2015.

Publicerad 29 januari 2015