Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Infusionspumpar och viss inhalationsutrustning utesluts ur läkemedelsförmånerna

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen utesluts infusionspumpar och inhalationsutrustning som inte har en begränsad livslängd, inte är av enklare karaktär och inte kan anses mindre kostsamma ur läkemedelsförmånerna från och med den 31 maj 2017.

Begreppet förbrukningsartiklar har förtydligats efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen den 30 april 2014. Domstolen slog fast att  förbrukningsartiklar inom förmånerna ska vara förhållandevis enkla och mindre kostsamma produkter samt ha en begränsad livslängd. TLV har därför omprövat subventionen för inhalationsutrustning och infusionspumpar med tillbehör. TLV har inte bedömt produkternas kostnadseffektivitet.

Produkter som har en begränsad livslängd och som dessutom är förhållandevis enkla och mindre kostsamma ska betraktas som förbrukningsartiklar. Därutöver ska produkterna hanteras av patienten själv och vara nödvändiga för att tillföra kroppen läkemedel för att betraktas som förbrukningsartiklar. Infusionspumpar och inhalationsutrustning som inte uppfyller dessa kriterier utesluts ur förmånerna från och med den 31 maj 2017.

Landstingen tar över ansvaret för produkterna

I Sverige finns cirka en halv miljon medicintekniska produkter, knappt 3 600 av dessa produkter finns inom förmånerna som förbrukningsartiklar. Övriga produkter hanterar landstingen, vanligen via upphandling. Landstingen har ett ansvar att se till att patienter får god vård oavsett om produkten i fråga ingår i förmånerna eller inte. Om alla landsting upphandlar infusionspumpar och inhalationsutrustning innebär det att de patienter som är i behov av dessa produkter fortfarande kommer att få tillgång till produkterna.

TLV anser att det är viktigt att produkterna är kvar inom förmånerna till dess att landstingen kan ta över ansvaret och erbjuda sådan utrustning till berörda patienter. TLV bedömer att landstingen har behov av god framförhållning för att överta ansvaret vilket innebär att beslutet om uteslutning av produkterna träder i kraft först den 31 maj 2017.

Sidinformation


Publicerad
20 november 2015
Till toppen