Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

SmartOne ingår inte i läkemedelsförmånerna

TLV avslår ansökan om att SmartOne, trådlös spirometer, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

TLV bedömer att det inte har framkommit några avgörande skillnader i effekt mellan SmartOne och det mest relevanta jämförelsealternativet som motiverar det ansökta priset. Förutsättningarna för subvention är därmed inte uppfyllda och produkten kan inte subventioneras.

Sidinformation


Publicerad
29 maj 2017