APO-go ingår inte i läkemedelsförmånerna

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att APO-go ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Publicerad 07 juni 2017