Innehållet på sidan:

Iline microINR lancet ingår inte i läkemedelsförmånerna

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Iline microINR lancet  ska ingå i läkemedelsförmånerna.