TLV logotyp
TLV logotyp

Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna beslutade under februari - förbrukningsartiklar

Här finns månadens sammanställning över de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.


Publicerad 10 mars 2014