Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna beslutade under april - förbrukningsartiklar

Här finns månadens sammanställning över de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.


Publicerad 13 maj 2014