Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna beslutade under maj - förbrukningsartiklar

Här finns månadens sammanställning över de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.


Publicerad 11 juni 2014