TLV logotyp
TLV logotyp

Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar

Här presenteras de beslut vi fattat under juni om begärda utträden för förbrukningsartiklar. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.


Publicerad 08 juli 2014