Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna – förbrukningsartiklar

Här presenteras de beslut vi fattat under december 2014 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.


Publicerad 13 januari 2015