Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar

Här presenteras de beslut vi fattat under maj om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.

Publicerad 12 juni 2017