Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar

Här presenteras de beslut vi fattat under oktober om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.


Publicerad 13 november 2017