Inga begärda utträden ur läkemedelsförmånerna för förbrukningsartiklar under juli

I juli 2018 fattades inga beslut om begärda utträden på företagets begäran ur läkemedelsförmånerna för förbrukningsartiklar.

Publicerad 07 augusti 2018