Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar

Här presenteras de beslut vi fattat under november 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.

Publicerad 11 december 2018