Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar

Här presenteras de beslut vi fattat under mars 2019 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.

Publicerad 05 april 2019