TLV logotyp
TLV logotyp

Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar

Här presenteras de beslut om begärda utträden som trätt i kraft i december 2019. Begärda utträden är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.

Publicerad 07 januari 2020