Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar

Här presenteras de beslut om begärda utträden som trätt i kraft i mars 2020. Begärda utträden är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.

Publicerad 03 april 2020