TLV logotyp
TLV logotyp

MiniLink kommer även i fortsättningen ingå i högkostnadsskyddet med begränsning

MiniLink sändare och tillbehör kommer även i fortsättningen att ingå i högkostnadsskyddet med begränsning. Beslutet gäller från och med den 23 december 2010.

MiniLink är ett system för glukosmätning. Med hjälp av MiniLink kan diabetespatienter få löpande information om blodsockervärdet.

Från och med den 23 december 2010 ingår MiniLink i högkostnadsskyddet med följande begränsningar och villkor:

Begränsningar

MiniLink med tillbehör ingår i högkostnadsskyddet endast för patienter som använder Medtronics insulinpump, som är avsedd att användas tillsammans med MiniLink, och som

  • har haft två eller fler svåra hypoglykemier/år som kräver hjälp av annan person,
  • har kvarstående HbA1c på minst 9 %, där optimerad insulinbehandling misslyckas eller
  • för barn som tar minst 10 plasmaglukosprover/dygn som är medicinskt motiverade

Villkor

Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsningar.

Företaget ska senast den 1 mars 2012 komma in med uppgifter om:

  • Patienternas HbA1c-nivå
  • Livskvalitet vid användning av kontinuerliga blodsockermätare
  • Biverkningar och behandlingsavbrott
  • Förbrukning och kostnader för stickor, sensorer, sändare och pump
  • Frekvens av hypoglykemier

Detta underlag ska visa på förhållandena före insättandet av kontinuerlig glukosmätning och efteråt.

Publicerad 23 december 2010

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter