TLV logotyp
TLV logotyp

Wellion Lancets med en förpackning om 50 stycken ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning

Från och med den 11 februari 2013 ingår Wellion Lancets med en förpackning om 50 stycken i läkemedelsförmånen enbart för diabetiker som har blivit ordinerade riktad mätning.Wellion Lancets används som lansett för blodprovtagning och har standardfattning vilket innebär att de passar de flesta blodprovstagare på marknaden.

Publicerad 29 januari 2013