Accu-Chek Insight Adapter och slang ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning

Accu-Chek Insight Adapter och slang, för subkutan infusion av insulin, ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning från och med den 18 juni 2015. Subventionen för Accu-Chek Insight Adapter och slang är begränsad till de patienter som ordinerats insulinet NovoRapid i den förfyllda läkemedelsampullen NovoRapid PumpCart.

Publicerad 05 juni 2015