Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning

24G  SOFT-GLIDE SAF-Q1, Infusionsset och 24G SOFT-GLIDE SAF-Q2, Infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna med begränsningar och villkor.

24G SOFT-GLIDE SAF-Q1 (enkellumen infusionsset) och 24G SOFT-GLIDE SAF-Q2 (multilumen infusionsset) används för subkutan infusion av läkemedel, det vill säga ges under huden, från en extern infusionspump eller spruta. TLV bedömer att patienter med immunbrist och som får behandling med en viss typ av läkemedel behöver använda en  kanyl med en ytterdiameter som är 24 G (gauge), det vill säga en förhållandevis grov  kanyl. Inom läkemedelsförmånerna finns dock andra infusionsset med tunnare kanyler som har ett lägre pris än 24G SOFT-GLIDE SAF-Q1 och 24G SOFT-GLIDE SAF-Q2. TLV bedömer därför att nyttan av ansökta förbrukningsartiklar står i rimlig relation till kostnaden endast vid läkemedelsbehandling som kräver en kanyl som är 24 G. TLV beslutar därför att 24G SOFT-GLIDE SAF-Q1 och 24G SOFT-GLIDE SAF-Q2 endast kan subventioneras med följande begränsningar och villkor.

Begräsningar
Subventioneras endast för behandling med läkemedel som vid subkutan administrering kräver en kanyl som är 24 G.

Villkor
Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsning.

Beslutet gäller från och med den 7 februari 2018.

Sidinformation


Publicerad
26 januari 2018