Innehållet på sidan:

Wellion Galileo teststickor glukos ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion Galileo teststickor glukos kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 25 juli 2017.