Innehållet på sidan:

APO-go Empty syringe 20 ml + Connector ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. APO-go, APO-go Empty syringe 20 ml + Connector kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 14 augusti 2017