Innehållet på sidan:

Aurum 1-dels sluten stomipåse med Manuka Honung ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum 1-dels sluten stomipåse med Manuka Honung kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 25 april 2017.