Innehållet på sidan:

Crono Par Månadspaket ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Crono PAR Månadspaket kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 21 juli 2017.