Innehållet på sidan:

Flair Active 1-dels sluten stomipåse ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flair Active 1-dels sluten stomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 25 april 2017.