Innehållet på sidan:

IriBa Black Edition ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. IriBa Black Edition kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 12 januari 2018.