Innehållet på sidan:

KontiBa Black Edition ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. KontiBa Black Edition kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 12 januari 2018.