Innehållet på sidan:

NovaLife 1 GX+ ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovaLife 1 GX+ kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 31 mars 2017.

Beslutet fattades den 30 mars 2017.