Innehållet på sidan:

NovoPen 5 Plus ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovoPen 5 Plus kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 26 april 2017.