Innehållet på sidan:

U-Right TD-4183 och TD-4277, teststickor för glukos, ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. U-Right TD-4183 och TD-4277, teststickor för glukos kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 28 november 2017.