Innehållet på sidan:

Vitrex Sterlilance Lite III 28G och 26G ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Vitrex Sterlilance Lite III 28G och 26G kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.


Beslutet gäller från och med den 12 januari 2018.