Innehållet på sidan:

Wellion Galileo teststickor ingår i läkemedelsfömånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda och Wellion Galileo teststickor för blodketon ingår därför i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 19 september, 2017.