Humatropen flergångspenna ingår i läkemedelsförmånen från och med den 5 oktober 2010

Vi bedömer att Humatropen, flergångspenna för Humatropen ampuller är kostnadseffektiv och ska vara subventionerad och ingå i läkemedelsförmånen.

Publicerad 28 september 2010