Iloba tömbar påse och Koloba sluten påse ingår i läkemedelsförmånen från och med den 30 november 2010

Vi bedömer att Iloba Midi Black Edition, KoloBa Soft Mini Black Edition och KoloBa Soft Midi Black Edition är kostnadseffektiva och ska vara subventionerade och ingå i läkemedelsförmånen.

Publicerad 16 november 2010