Salts Confidence Comfort tömbara påsar ingår i läkemedelsförmånen från och med den 29 december 2010

Vi bedömer att Salts Confidence Comfort tömbara påsar är kostnadseffektiva och ska vara subventionerade och ingå i läkemedelsförmånen.

Publicerad 15 december 2010