Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Orbit 90 infusionsset med mjuk kanyl, Orbit 90 mjuk kanyl och Orbit Micro infusionsset med stålkanyler ingår i högkostnadsskyddet

Vi bedömer att dessa förbrukningsartiklar ska ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 5 maj 2011.

De som lider av diabetes har ingen eller nedsatt förmåga att producera insulin. Tillförsel av insulin kan ske automatiskt med hjälp av ett infusionsset som är kopplad till en infusionspump. Insulinet finns i en behållare och dosering till patienten sker via en kanyl.

Orbit 90 infusionsset med mjuk kanyl, Orbit 90 mjuk kanyl och Orbit Micro infusionsset med stålkanyler har lägre pris än jämförbara produkter som redan finns inom högkostnadsskyddet.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Orbit 90 infusionsset med mjuk kanyl, Orbit 90 mjuk kanyl och Orbit Micro infusionsset med stålkanyler ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 5 maj 2011.

Sidinformation


Publicerad
13 maj 2011