Baxter Opticap ingår i läkemedelsförmånen från och med den 16 maj 2011

Vi bedömer att Baxter Opticap är kostnadseffektiv och ska vara subventionerad och ingå i läkemedelsförmånen.

Publicerad 08 september 2011