Eakin sårpåse ingår i läkemedelsförmånen från och med den 25 augusti 2011

Vi bedömer att Eakin sårpåse är kostnadseffektiv och ska vara subventionerad och ingå i läkemedelsförmånen.

Publicerad 08 september 2011