Eakin sårpåse med öppningsbar lucka ingår i läkemedelsförmånen från och med den 13 juli 2011

Vi bedömer att Eakin sårpåse med öppningsbar lucka är kostnadseffektiv och ska vara subventionerad och ingå i läkemedelsförmånen.

Publicerad 08 september 2011