Mendor Discreet lancetter ingår i läkemedelsförmånen från och med den 30 juni 2011

Vi bedömer att Mendor Discreet lancetter är kostnadseffektiv och ska vara subventionerad och ingå i läkemedelsförmånen.

Publicerad 08 september 2011