Mendor Discreet teststickor ingår i läkemedelsförmånen från och med den 8 september 2011

Vi bedömer att Mendor Discreet teststickor är kostnadseffektiv och ska vara subventionerad och ingå i läkemedelsförmånen.

Publicerad 08 september 2011