Esteem Plus tömbar påse ingår i läkemedelsförmånen från och med den 14 oktober 2011

Vi bedömer att Esteem Plus tömbar påse är kostnadseffektiv och ska vara subventionerad och ingå i läkemedelsförmånen.

Publicerad 03 oktober 2011