TLV logotyp
TLV logotyp

MyLife lancet, lancetter till blodprovstagare, ingår i läkemedelsförmånen

Vi bedömer att MyLife lancet, lancetter till blodprovstagare, 30G standard och 30G multicolor, är kostnadseffektiv till ansökt pris och ska vara subventionerad ingå i läkemedelsförmånen.

Beslutet gäller från och med den 8 februari 2012.

Publicerad 26 januari 2012