TLV logotyp
TLV logotyp

Terumo injektionsspruta ingår i läkemedelsförmånen från och med den 16 maj 2012

Vi bedömer att Terumo injektionsspruta, 1 ml och 2,5 ml, är kostnadseffektiv till ansökt pris och ska vara subventionerad och ingå i läkemedelsförmånen.

Beslutet gäller från och med den 16 maj 2012.

Publicerad 03 maj 2012