TLV logotyp
TLV logotyp

Esteem Plus, tömbar endels-påse med konvexitet, ingår i läkemedelsförmånen

Vi beslutar att Esteem Plus, tömbar endels-påse med konvexitet, ska ingå i läkemedelsförmånerna med nedanstående villkor från och med den 10 juli 2012.

Företaget ska senast den 1 mars 2014 redovisa hur stor den genomsnittliga månadsförbrukningen av Esteem Plus, tömbar konvex endelspåse, är i klinisk vardag. Analysen ska inkludera en jämförelse med det mest relevanta jämförelsealternativet.

Publicerad 27 juni 2012